Vi blev de første på markedet med en godkendt brandudsugning

Godkendt brandudsugning

Som de første i DK, har KJ netop modtaget godkendelsen af deres ventilationsudsugning, så den fuldt ud lever op til Bygningsreglementets række af krav til brandsikring af bygninger og stalde.

Som det er bekendt, har implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og større renoveringer, hvor en byggetilladelse kræves.

Hos KJ Klimateknik har vi udviklet et samlet koncept, der lever op til reglerne.

Et grundelement i konceptet er en specialdesignet udsugnings-enhed med strømbesparende OPTIVENT EC-ventilator. Som de første på markedet har vi netop fået testet og godkendt udsugningsenheden af uvildigt testinstitut, som reglerne foreskriver.

Vores Gemini Graph klimastyring med brandfunktion og Sherlock Graph alarmanlæg lever ligeledes op til kravene fra Forsikring og Pension 2008 med mulighed for udringning til alarmcentral.

Der bliver således ikke problemer med godkendelsen af den certificerede brandrådgiver, når hhv. start- og ibrugtagningstilladelse skal gives.

Endvidere er der værd at være opmærksom på, at der kan være betydelige besparelser at hente på råhusprisen, når ventilationen lever op til bilag 8, idet der kan spares på brandinddækning af spær.

Tag endelig fat i os for at høre nærmere.