Persondataforordning (GDPR)

DATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE I KJ KLIMATEKNIK

Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” – 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge trådte i kraft den 25. maj 2018.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

KJ Klimateknik

CVR: 19 35 35 91

Adresse: Bommen 2, Thorning, 8620 Kjellerup

E-mail: mail@kj-klimateknik.dk

Tlf. nr.: +45 86880499

2. Formål – Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: Salg og rådgivning af ventilationsløsninger.

Vi behandler dine personoplysninger som led i en kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: Vi behandler primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, oversigtskort, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv.
  • Følsomme personoplysningeringen

4. Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Rent fysisk i aflåst arkiv og elektronisk på aflåst server.

Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde de heri angivne formål.

Det betyder, at dine personoplysninger generelt opbevares, så længe du er repræsentant for din virksomhed, som er kunde eller leverandør hos os, medmindre andet er påkrævet eller tilladt i henhold til EU’s databeskyttelseslov eller lokal lovgivning. Når vi ikke længere har brug for at opbevare dine personoplysninger i henhold til databehandlingsformålene, vil de blive slettet eller gjort anonyme på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

5. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig og fra offentlige registre såsom CVR/CHR mv.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver og deler ikke dine personoplysninger med tredjeparter med undtagelse af KJ´s underleverandører. Vi kan dog være nødsaget til at videregive dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder, hvis det kræves ved lov.

Ved kreditgivning og finansieringsløsninger kan rettes henvendelse til kreditforsikring/leasingselskab med forespørgsel om soliditet og økonomisk formåen og denne behandler forespørgslen og vi modtager et tilsagn eller et afslag på kundens vegne.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Data-ansvarlige

Jens Amorsen Jørgensen er ansvarlig for virksomhedens GDPR-politik.

Virksomhedens økonomifunktion og HR funktion er ansvarlige for at kontrollere og håndhæve GDPR-politikken i det daglige.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til KJ Klimateknik på følgende e-mail: mail@kj-klimateknik.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

På vegne af KJ Klimateknik, Bommen 2, Thorning, 8620 Kjellerup