Er du forberedt på varmen i stalden?

Køling til stald

Det er lige nu, der skal tænkes i køling!

For at sikre den rette temperatur i stalden, uanset det skiftende udendørs klima, kan der være behov for tilsætning af køling og KJ Klimateknik tilbyder her højtrykskøling og sprinkleranlæg. Begge dele integreres i den samlede klimaløsning og styres automatisk af klimastyringen.

Et højtryksanlæg fra KJ Klimateknik skaber køleeffekt i stalden.

Når varme udtrækkes fra den varme luft, afkøles den stabile luft hurtigt og ventilations-hastigheden reduceres øjeblikkeligt.

Vi leverer løsninger med højtrykskøling inklusiv fugtstyring til enhver stald.

Et sprinkleranlæg kan bruges dels til overbrusning og dels til iblødsætning.

Ved at overbruse gødearealet kan man styre grisenes gødeadfærd og iblødsætning af stalden gør vaskearbejdet betydeligt lettere.

Styring af overbrusningen/iblødsætning sker via en magnetventil, som åbner og lukker for vandet i perioder / tidsrum, bestemt af enten ventilationsstyringen eller en temperaturafhængig timer.