KJ Klimateknik og Munters i samarbejde om luftfiltrering

DH Midtskov
Virussygdomme som Fugleinfluenza og Newcastle Disease hæfter sig til vand/fugt og støv og spredes via luften.
 
Munters har udviklet et koncept, der med 98-99% effekt fanger og dermed bortfiltrerer virus, så det ikke komme ind i stalden.
Konceptet består af mekaniske filterenheder, der monteres udvendigt for luftindtagene.
 
Hos DanHatch har vi netop færdiggjort det første projekt til høns i Danmark. Her er monteret AirProTec® moduler, der både filtrerer og køler den friske luft, inden den blæses ind i stalden.