KJ Klimateknik A/S opruster og overtager aktiverne fra Agrifarm

Ambitionerne er store hos KJ Klimateknik, der pr. 31. marts overtager aktiverne efter
konkursboerne i hhv. Agrifarm Innovation og Agrifarm Construction. Ved samme lejlighed
tiltræder ny bestyrelsesformand.

”Ventilationsområdet har de seneste år udviklet sig til i højere grad at handle om komplette klimaløsninger. I det perspektiv passer tilførslen af Agrifarms innovative staldkoncepter og luftrenser særdeles godt ind i KJ Klimateknik”, siger adm. direktør Allan Pedersen. Med den nye erhvervelse forventer Allan Pedersen, at man i endnu højere grad kan imødekomme den fremadsynede husdyrproducents behov og ønsker til samlede klimaløsninger, der kan leve op til de stadig stigende miljøkrav.

Servicering af kunderne sikres

For at bevare knowhow og skabe en solid fremtidig drift følger flere nøglemedarbejdere med over til KJ Klimateknik. Dermed sikres, at kunderne kan drive bestående anlæg videre rent it-mæssigt, samt at der kan ydes den nødvendige service og support. Alle aktiviteter og alt personale samles snarest muligt i KJ Klimatekniks nuværende domicil i Thorning ved Kjellerup. ”Selvom Agrifarm i første omgang driftes som et selvstændigt selskab, giver den fysiske samling af selskaberne i samme hus en lang række synergier. Dels, at vi straks kan vidensdele med hinanden, dels at vi kan dele en række omkostninger”, udtaler Allan Pedersen. Det skulle ifølge direktøren sikre et endnu mere attraktivt tilbud til kunderne.

Ambitionerne er store

Et andet område, hvor Agrifarm og KJ Klimateknik passer rigtig godt sammen er markedsmæssigt. Fokus er og vil på den korte bane fortsat være hjemmemarkedet og de nære eksportmarkeder. Segmentmæssigt fylder griseproducenterne mest.

Agrifarms løsninger er patenterede og optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Begge dele giver iflg. Allan Pedersen en masse muligheder for yderligere vækst og skalering på den længere bane, hvor også biogassegmentet har et stort potentiale

Det skal dog understreges, at KJ Klimateknik gennem de seneste år har fået et godt fodfæste i den danske fjerkræproduktion, hvor man er eneforhandler af den komplette produktpallette fra Munters. Dette segment skal fortsat styrkes og udvikles, da der også her er basis for yderligere vækst, mener Allan Pedersen.

Ny bestyrelsesformand

I forbindelse med købet af Agrifarms aktiver er John Morell Frellsen indtrådt som ny bestyrelsesformand. Johns kompetencer ligger i særdeleshed på optimering af virksomheders drift samt på virksomhedsudvikling.

Spørgsmål kan rettes til adm. direktør Allan Pedersen på 51 67 15 26 eller via ape@kjklimateknik.dk