Grøn omstilling

Vores bidrag til den grønne omstilling

Den grønne omstilling er i høj grad på dagsordenen i verden, og det er noget, vi alle forholder os til på daglig basis. Beskyttelse af miljøet stiller store krav til virksomhedernes reduktion af udledning af ammoniak og lugtbelastningen i forhold til naboer.

I KJ Klimateknik har vi udviklet flere løsninger, der hjælper vores kunder indenfor landbrug, biogasanlæg, spildevand og industri med at nå de grønne mål.

Miljøteknologi, der bidrager til et lavere klimaaftryk

verdensmaal 2
verdensmaal 9
Verdensmål

Vores værdier

Design og innovation

Miljø og dyrevældfærd

Åbenhed & sund totaløkonomi

Grøn omstilling

Miljøteknologiske løsninger til den grønne omstilling

Gennem mange år har vi løbende udviklet innovative produkter og løsninger, der bidrager til at nedbringe klimabelastningen fra landbruget. Disse erfaringer har vi taget med os ind i biogasbranchen. 

Med Agri AirClean kan du reducere ammoniakudledningen med op til 91 % og lugtemission med op til 83%. Og den er også godkendt til punktudsugning, hvilket er meget fordelagtigt rent økonomisk! 

  • Vores 0-Emissions koncept kan reducere op til 75 procent metan
  • Vi er eksperter i energioptimering af din klimaløsning
  • Til miljøvenlig biogasproduktion kan vi bidrage med en samlet løsning på luft- og miljøpakken

Vil du høre mere?

Udfyld formularen eller kontakt os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.