Ventilation og klima til grise

Frisk luft er en væsentlig forudsætning for, at dyrene trives i stalden. Utilstrækkelig eller varierende luftudskiftning har stor betydning for en række vigtige produktionsparametre. Her kan nævnes tilvækst, foderudnyttelse og sygdomme, og i yderste konsekvens dødeligheden blandt dyrene.

Ventilationsprincipper

KJ Klimateknik har 35 års erfaring i rådgivning, produktion og montage af ventilation i husdyrstalde. Denne erfaring har vi fra 2022 bragt med os over i biogasbranchen. Med KJ som leverandør er du sikret et godt og stabilt produktionsklima året rundt. Dine lokale forhold som f.eks. husdyrtype, driftsform og bygningskonstruktion har stor betydning for, hvilket ventilationsprincip, der er mest velegnet til dine omstændigheder. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, finder vi den optimale løsning for dig. Vore ventiler, indblæsninger og udsugninger er som udgangspunkt fremstillet af isolerende polyuretan, der modvirker kondens.

Dine klare fordele ved et KJ Klimateknik anlæg

1

Økonomisk & driftssikkert

Med et anlæg fra KJ Klimateknik får du ”value for money”. Investeringen er konkurrencedygtig og velafprøvet. Vores anlæg er kendte for deres høje grad af driftssikkerhed og lange levetid.

2

Brugervenligt

”Keep it simple” er vores mantra. KJs styringer er ikke mere komplicerede end som så og er dermed lette at betjene.

3

Lave installationsomkostninger

Vores ventilationsanlæg er designet med BUS-kommunikation. Der skal derfor anvendes betydeligt færre længder kabel end hos konkurrerende leverandører. Vi oplever typisk, at installationsomkostningen er 40 – 50 % lavere end konventionelle løsninger.

4

Support og service

Vi er stolte af vores serviceafdeling, som består af telefonsupport og egne servicemontører. Med fuldudstyrede servicebiler har vi mulighed for hurtigt at kunne hjælpe dig videre. I bilerne har vi ofte de reservedele, der skal bruges, og dermed undgår du yderligere kørsel. Du har også mulighed for at lave en serviceaftale med os, som blandt andet giver dig rabat på reservedele..

5

Mulighed for overvågning og regulering via Smartphone

Vi har alle vænnet os til, at vi kan klare stadig flere ting på distancen. Vi kan således også tilbyde regulering og overvågning af ventilationsløsningen via smartphone.

Ventilationsmodeller

Kombi-diffus ventilation

Loftventiler

En effektiv og fleksibel løsning er såkaldt kombi-diffus ventilation, der virker efter undertryksprincippet. Løsningen består dels af et diffust loft, typisk beklædt med Troldtekt, og dels gang- eller loftventiler, der giver supplerende luft i varme perioder. Luftindtaget gennem loftet sikrer, at det ikke trækker på dyrene i de kolde måneder. Det kombi-diffuse anlæg er endvidere særdeles energieffektiv.

Undertryksventilation

Loft og vægventiler

Vi tilbyder et udvalg af loft- og vægventiler, der passer til de aktuelle forhold. KJ loftventiler anvendes som luftindtag fra loftrum i stalden. Loftventilerne kan udgøre hele ventilationsanlæggets indsugning, eller de kan være en del af et kombi-diffust anlæg. Vores vægventiler har bundhængslet klap, så man undgår træk på dyrene, og anvendes primært i et rent undertryksanlæg.

Ligetryksventilation

Indblæsninger

I forbindelse med ligetryksanlæg tages luften ind via en såkaldt indblæsning med luftblander. Den lille blandingsmotor i bunden af indblæsningen tager den varme luft fra stalden og blander med den kolde luft, som kommer udefra. Derved undgås træk på dyrene. Indblæsningen er fremstillet i stærk polyuretan, der har god isoleringsevne, hvorved kondens undgås.

Brandgodkendt komfort-ventilation

KJ Klimateknik har udviklet et koncept, der lever op til de nye regler i bygningsreglement for driftsbygninger.

Et grundelement i konceptet er en specialdesignet udsugningsenhed med strømbesparende OPTIVENT EC-ventilator, som vi har fået testet og godkendt af testinstitut

Landmænd, byggefirmer og rådgivere kan trygt anvende vores koncept, så der ikke bliver problemer med godkendelsen af den certificerede brandrådgiver, når hhv. start- og ibrugtagningstilladelse skal gives.

Der kan være betydelige besparelser at hente på råhusprisen, når ventilationen lever op til bilag 8, idet der kan spares på brandinddækning af spær. 

Bliv kontaktet

Udfyld formularen eller kontakt Torben og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.

Torben Krog

Salgschef Rådgiver gris

Salgschef og rådgiver Torben Krog