Ventilation og klima til fjerkræ

Frisk luft er en væsentlig forudsætning for, at dyrene trives i stalden. Utilstrækkelig eller varierende luftudskiftning har stor betydning for en række vigtige produktionsparametre. Her kan nævnes tilvækst, foderudnyttelse og sygdomme, og i yderste konsekvens dødeligheden blandt dyrene.

Ventilationsprincipper

KJ Klimateknik har 35 års erfaring i rådgivning, produktion og montage af ventilation i husdyrstalde. Med KJ som leverandør er du sikret et godt og stabilt indeklima året rundt. Dine lokale forhold som f.eks. husdyrtype, driftsform og bygningskonstruktion har stor betydning for, hvilket ventilationsprincip, der er mest velegnet til dine omstændigheder. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, finder vi den optimale løsning for dig. Navnlig til større slagtekyllingehuse og hønsehuse vil NORDIC konceptet give produktionsmæssige fordele.

Dine klare fordele ved et anlæg fra os

1

Èn samlet løsning

Vi leverer hele luft- og klimapakken fra samme producent. Dermed har du som kunde sikkerhed for, at alt spiller optimalt sammen.

2

Økonomisk & driftssikkert

Med et anlæg fra Munters/KJ Klimateknik får du en konkurrencedygtig og velafprøvet løsning. Anlæggene er kendte for deres høje grad af driftssikkerhed og lange levetid.

3

Brugervenligt

TRIO klimastyringen er lækker og intuitiv, så det er let at overskue og betjene anlægget.

4

Mulighed for overvågning og regulering via Smartphone eller PC

Vi har alle vænnet os til, at vi kan klare stadig flere ting på distancen. Regulering og overvågning af ventilationsløsningen via smartphone og PC er derfor integreret i vores løsning.

Ventilationsmodeller

Undertryksventilation

Indsugninger og vægventiler

Undertryksanlæg kendetegnes ved, at luften suges ind i stalden ved hjælp af det undertryk, som udsugningen skaber. Vi er kendte for vores unikke NORDIC (link til brochure indsættes) koncept, hvor luften ledes ind i huset gennem tagindsugninger og distribueres ved hjælp af stjernediffuseren. Stjernediffuseren har den fantastiske egenskab, at den leder luften ned til dyrerene. Det betyder bl.a., at der i varme perioder kan holdes en relativ lav temperatur og frisk luft hos dyrerene. Ønskes der en mere traditionel løsning, har vi et stort udvalg af vægventiler, der kan imødekomme de fleste behov.

Ligetryksventilation

Indblæsninger

Ligetryksanlæg er kendetegnet ved, at det er en særdeles stabil og sikker løsning, hvor luften blæses ind i stalden ved hjælp af en ventilator i indblæsningsrøret. Lufttrykket i stalden holdes omkring 0 Pascal, hvorved der opnås et meget behageligt staldklima.

Ligetryksventilation kan anvendes i stort set alle driftsformer samt bygningskonstruktioner og kan ofte være løsningen, hvor andre ventilationsformer ikke viser sig egnede.

Bliv kontaktet

Udfyld formularen eller kontakt Bjarne og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.

Bjarne Olesen

Salgsrådgiver Fjerkræ & Export

Salgsrådgiver Bjarne Olesen