Ingen svineri

I et kombi-diffust ventilationsanlæg åbner den supplerende ventil monteret i loftet, når udetemperaturen overstiger 19°C. I visse situationer opleves udfordringer med svineri i opholdszonen. Her har det vist sig effektivt at montere KJs specialdesignede loftsventil direkte over lejeområdet. Ventilen styres trinløst ved udetemperaturer mellem 16 og 19°C.

Forsøg gennemført af SEGES Svineproduktion har vist, at konceptet kan fjerne eller reducere svineriet i lejet betydeligt. Samtidig gav ”Direct-Air” en bedre luftkvalitet i opholdszonen, da CO2 koncentrationen var signifikant lavere end både kontrolsektionen og on/off regulerede loftventiler.

Seges meddelelse 1107

Landmand Henrik Svendsen, Årup Østergaard i Snedsted var ikke sen til at tage den nye løsning til sig, da han døjede med svineri i sine FRATS-stalde sidst i vækstperioden. ”Efter af have fået monteret ”Direct-Air” er grisene blevet betydeligt mere rene, og der er mere ro i stalden”, udtaler Henrik Svendsen. ”Siden, vi fik Direct-Air monteret, har grisene fået renere ører, så vi udgår rengøring af øremærker. I vores opformeringsbesætning er det vigtigt, at grisene ikke ligger i søle, hvilket kan medføre svidning af deres patter. Endvidere undgår vi den daglige tildeling af spåner og halm, hvilket har gjort gylleudslusning nemmere”, slutter Henrik Svendsen, der også oplever en friskere luft at gå i for de, der arbejder i stalden.