Biogasanlæg populært hos byens borgere – luftfilter fjerner lugten

Luftrenseren WTR Airclean fra KJ Klimateknik har reduceret lugtgenerne fra biomassehallerne ved Sindal Biogas med 84 procent. Et tæt forhold til lokalsamfundet har skabt god omtale af biogasanlægget, og med tusindvis af rundvisninger årligt er der rig mulighed for, at borgerne selv kan få ”lugt” for sagen.

Vendsyssels største biogasanlæg ligger blot en enkelt kilometer uden for byen Sindal. Det satte fra begyndelsen høje krav til forholdet til lokalsamfundet, som gerne skulle tage godt imod den nye virksomhed, som blev etableret i 2017.

Derfor fik biogasanlægget installeret et WTR Airclean luftrensesystem fra KJ Klimateknik, og det må siges at have gjort en kæmpeforskel for lugtgenerne.

”Det fjerner simpelthen langt størstedelen af lugtgenerne, vi generer ikke byen ved vores aktivitet, og det er klart det vigtigste for os, når vi ligger så tæt på nærmeste bydel,” forklarer direktør for Sindal Biogas Jesper Horne.

Målinger, som Sindal Biogas har fået foretaget på effektiviteten af luftfilteret, viser, at 84 procent af lugtgenerne er væk, når luften fra biomassehallerne passerer igennem og ud under åben himmel.

Hvert biogasanlæg driftes forskelligt, og derfor er lugtbelastningen også forskellig fra anlæg til anlæg. KJ Klimateknik benytter sig af et analyseapparat, som kaldes et PTMRS.

Det fortæller produktchef ved KJ Klimateknik Poul Erik Christensen.

”Både potentielle og nuværende kunder tilbyder vi at udtage prøver hos. Vi benytter en ensartet metode for lugtanalyser hver eneste gang og udføres i samarbejde med SEGES Innovation. Metoden identificerer lugtbilledet ved det enkelte anlæg, helt ned til hver enkelte type af gas,” forklarer han.

”PTMRS-analysen erstatter ikke de traditionelle lugtanalyser, men er en præcis, hurtig og billig metode til at identificere, hvilke gasser som giver lugtudfordringen i det enkelte tilfælde,” siger han.

Oplysning til borgerne

Det er vigtigt for Sindal Biogas, at de løbende er i dialog med lokalsamfundet. Det skal både forebygge utilfredse naboer, men især gøre anlægget til en aktiv del af samfundet, som bidrager med aktiviteter og arbejdspladser.

”Vi fylder jo i landskabet, og det kan lugte. Derfor bruger vi vores Facebook rigtig meget til at oplyse om, hvis der kommer en periode, hvor der kan være lugtgener,” fortæller Jesper Horne, som også tager imod direkte opkald fra borger på virksomhedens såkaldte indrapporteringslinje.

”Hvis en borger i nærheden føler sig generet, så kan de ringe til os, det er enten mig, eller vores biomasseansvarlige, som tager opkaldet. Vi tager problemerne meget alvorligt, og vi gør noget ved dem. For eksempel kan vi køre ud til området sammen med borgeren og opleve lugtgenen sammen, så kan vi enten forklare, hvad vi kan gøre ved det, eller også finder vi nogle gange ud af, at kilden til lugten for eksempel er en anden – på en varm sommerdag, kan et stoppet vandløb også afgive dårlig lugt,” forklarer han.

Vært for 1.000 mennesker

Hvert år inviterer anlægget borgere, foreninger og skoler på besøg til rundvisning. Det bliver årligt til 1.000 besøgende til rundvisninger. Den årlige høstfest er også yderst populær med 2.000 lokale gæster.

”På grund af byggearbejde for nogle år tilbage kunne høstfesten ikke afholdes i byen, og derfor tilbød vi at være værter. Vi har både et fungerende landbrug og dermed også pladsen til at huse udstillere, boder og gæster.”

Høstfesten giver anledning til endnu flere rundvisninger på biogasanlægget. Det giver en god dynamik mellem virksomheden og byen, mener direktøren. Samtidigt beskæftiger virksomheden godt 60 mennesker fra området, hvoraf omkring 10 procent er medarbejdere, som er ansat under særlige ordninger, som for eksempel praktik og jobforløb.

”Vi vil virkelig gerne engagere os i vores nærmiljø og være en nyttig virksomhed. Det synes jeg også, at vi efterhånden lykkes med, der er ikke mange, som synes, vi er ubærlige,” lyder det ydmygt fra Jesper Horne.

Sindal Biogas modtager hovedsageligt gylle og dybstrøelse fra ko-, grise- og hestestalde. Det giver nok til, at de kan producere 20 mio. kubikmeter biogas om året. På biogasanlægget er de 12 fuldtidsansatte, 10 deltidsansatte, 8-10 chauffører fra et vognmandsfirma, samt yderligere 30 ansat på det tilknyttede landbrug K/Agro.

Luftrenser fra KJ Klimateknik

– WTR AirClean er et luftrensesystem, der reducerer effektivt ammoniak- og lugtemissionen fra alt organisk materiale, som bl.a. dybstrøelse og Fiberfraktionen af gylle

– Reducerer ammoniak med op til 96 procent og lugt med minimum 83 procent

– WTR AirClean er et system som produceres af KJ Klimateknik og var tidligere en del af produktporteføljen hos Agrifarm.