Luftrens

Ventilation til biogasanlæg

KJ Klimateknik tilbyder at etablere ventilation på biogasanlæg i biomassehaller, læsse/losse faciliteter, lager tanke og råvaretanke. Ved at vælge os får du én samlet leverandør, hvilket begrænser snitfladerne og dermed jeres risiko. Udsugningsluften ledes hen til vores luftrenser WTR AirClean, der er effektiv både på ammoniak og lugt. 

Ventilation biogas

Biomassehaller

Vi tager os af hele både komfort- og brandventilationen i biomassehaller. Derved sikres at godt arbejdsmiljø samt at brandkrav overholdes. Vi kan tilbyde forskellige ventilationsløsninger, men typisk vil ligetryksventilation være en god løsning.

Læsse-/lossehaller

I læsse/lossehaller laver vi en generel rumventilation eller punktudsugning ved læsse/lossestederne.

Læssekran
Silo

Biomassetanke

Fortrængningsluft fra gylletanke m.m. når der påfyldes gylle eller anden biomasse kan med fordel opsamles via et punktudsug og ledes til luftrensning for at minimere punktforurening. Da vi her har med at gøre relativt små luftmængder, kan denne luft med fordel ledes til WTR AirClean og renses bort sammen med emissionen fra biomassehallerne.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen eller kontakt Poul Erik og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.

Poul Erik Christensen

Salgsrådgiver Biogas & Luftrensning

Salgsrådgiver Biogas