Luftrens

Opbevaring af biomasse

Rens luften i dit biomasselager

WTR AirClean er et unikt luftrensesystem, der effektivt reducerer ammoniak- og lugtemissionen fra alt organisk materiale, som bl.a. dybstrøelse og fiberfraktionen af gylle. WTR AirClean er derfor meget velegnet på biogasanlæg, hvor der ønskes luftrensning på biomassehaller, læsse/losehaller, punktudsug på gylletanke og haller med fiberfraktion.

WTR AirClean har en enkel og driftssikker konstruktion med høj effektivitet og fornuftige driftsomkostninger.

Luftrensning biogas

Høj renseeffektivitet

Luftrensning

Reduktion af ammoniak op til 96% og lugt 83%

Markedets bedste luftrensningsanlæg til landbrug og biogasanlæg.

Miljøvenlig luftrensning

Den kemi der anvendes i renseprocessen, forbruges og opsamles uden belastning for nærmiljøet.

En bæredygtig løsning for fremtiden

Med en WTR AirClean luftrenser bidrager du til at emissionen af skadelige gasser og nedfald af næringsstoffer reduceres væsentligt.

Fordele ved WTR AirClean i biogasanlæg

Effektiv luftrensning

Effektiv luftrensning på biomassehaller, læsse/losehaller, punktudsug på gylletanke og haller med fiberfraktion.

NS gødning

Spildevandet fra renseprocessen har stor værdi da det indeholder kvælstof og svovl og derfor producerer anlægget NS gødning.

Reduktion af ammoniak og lugtbelastning

WTR AirClean gør det nemmere at overholde myndighedskrav i forhold til ammoniak deposition i naturområder og lugt belastningen til naboer.

Fuldt overblik

Fuldautomatisk drift med eget styringssystem. Styresystemet kan dele signaler med eget management system.

Biomassehal

Luftrensning i Biomassehaller

Flere kommuner kræver at lagerbiomasse, som eksempelvis dybstrøelse skal opmagasineres indendøre for at minimere lugt for naboer og deposition af ammoniak i naturen.

Når biomasse som dybstrøelse bliver opmagasineret indendørs, samler der sig store mængde af ammoniak og lugt. WTR AirClean er dog med til at afhjælpe dette problem, da luftrenseren fjerner op til 96% af ammoniak samt op til 83% af lugten!

Luftrenser biogas

Din biomasse hal bør isoleres og være tæt

Flere kommuner kræver at lagerbiomasse, som eksempelvis dybstrøelse skal opmagasineres indendøre for at minimere lugt for naboer og deposition af ammoniak i naturen.

Når biomasse som dybstrøelse bliver opmagasineret indendørs, samler der sig store mængde af ammoniak og lugt. WTR AirClean er dog med til at afhjælpe dette problem, da luftrenseren fjerner op til 96% af ammoniak samt op til 83% af lugten!

Punktudsug fra biomassetanke

Fortrængningsluft fra gylletanke m.m. når der påfyldes gylle eller anden biomasse kan med fordel opsamles via et punktudsug og ledes til luftrensning for at minimere punktforurening. Da vi her har med at gøre relativt små luftmængder, kan denne luft med fordel ledes til WTR AirClean og renses bort sammen med emissionen fra biomassehallerne.

Ekstra næringsstoffer

Den ammoniak vi opsamler og fra renser, i WTR Airclean ved at tilsætte svovlsyre, anbefaler vi at lede til udkørselstankene for afgasse biomasse, da ammoniaken er bundet som ammoniumsulfat, det vil sige gødningsstof med kvælstof og svovl.

Ekstra næringsstoffer

Vil du høre mere?

Udfyld formularen eller kontakt Poul Erik og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.

Poul Erik Christensen

Salgsrådgiver Biogas & Luftrensning

Salgsrådgiver Biogas